O nas

Detal Centrum Spółka z o. o. została utworzona w listopadzie 2010 r. poprzez przekształcenie gospodarcze „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców Centrum we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000351289. Nadany jej został numer REGON 021212504 i NIP 897 176 02 32. Wspólnikami spółki ustanowieni zostali dotychczasowi członkowie spółdzielni. Spółka przejęła wszelkie zobowiązania i należności handlowe Spółdzielni..

Informujemy, że w związku z odejściem na emeryturę z dniem 30.06.2014 naszego wieloletniego Prezesa Pana Juliana Iciek Rada Nadzorcza Detal Centrum sp. z o.o. przekazała obowiązki Prezesa Zarządu Panu Pawłowi Sobańskiemu, który dotychczas piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu.