Zakres działalności

Podstawowym przedmiotem działalności jest handel detaliczny w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych a także wynajem nieruchomości na własny rachunek. Aktualnie Spółka prowadzi działalność handlową w ośmiu samoobsługowych sklepach spożywczych zlokalizowanych na terenie Wrocławia. Średnia powierzchnia sali sprzedażowej wynosi 150 m2. Detal Centrum Sp. z o.o jest udziałowcem Dolnośląskiej Agencji Handlowej „Społem”- spółki powołanej do koordynacji i integracji części działań handlowych.

Detal Centrum Sp. z o.o. w swoim działaniu kieruje się następującymi wartościami:

  • ambicja
  • życzliwość
  • uczciwość
  • wiarygodność
  • solidność
  • rozwój
  • jakość
  • stabilność
  • profesjonalizm
  • odpowiedzialność