kontakt

Detal Centrum Sp. z o.o.
Kazimierska 15
51-657 Wrocław

Kapitał zakładowy: 400 150 PLN
NIP: 897-176-02-32
REGON: 021212504
KRS: 0000351289
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 

Sekretariat
Tel./ fax 71 346 86 25

kom. 731 372 750
 e-mail: sekretariat@detalcentrum.pl

Księgowość
Tel. 71 346 86 33
e-mail: ksiegowosc@detalcentrum.pl
Dział Handlu i Marketingu
Tel. 71 346 86 27
Tel. 71 346 86 31
e-mail: marketing@detalcentrum.pl
Sekcja Techniczno-Administracyjna
Tel. 71 346 86 32, 71 344 66 29
e-mail: administracja@detalcentrum.pl