NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI

Przeczytaj nasze oświadczenie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Oświadczenie
Detal Centrum sp. z o.o. informuje, że wysokość poniesionej opłaty, wynikającej z zapisów
„Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności” za rok 2022 wyniosła 0 zł.