Kariera

STANOWISKO: SPRZEDAWCA, WROCŁAW

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • obsługa klientów
 • obsługa kasy fiskalnej
 • wykładanie towaru

NASZE WYMAGANIA

 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych bądź gotowość do jej wyrobienia
 • zaangażowanie w powierzone zadania
 • dyspozycyjność, punktualność, sumienność, uczciwość

OFERUJEMY

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny
POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW DO SKLEPÓW W PONIŻSZYCH LOKALIZACJACH:
 • Grabiszyńska 56, Stare Miasto, Wrocław
 • Wietrzna 18A, Krzyki, Wrocław
 • plac Nowy Targ 11-14, Stare Miasto, Wrocław
 • Zygmunta Krasińskiego 36/1a, Krzyki, Wrocław

STANOWISKO: Z-CA KIEROWNIKA SKLEPU, WROCŁAW

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • zarządzanie placówką handlową w zastępstwie za kierownika
 • obsługa klientów
 • obsługa kasy fiskalnej
 • wykładanie towaru

NASZE WYMAGANIA

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych bądź gotowość do jej wyrobienia
 • zaangażowanie w powierzone zadania
 • dyspozycyjność, punktualność, sumienność, uczciwość

OFERUJEMY

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny
POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW DO SKLEPÓW W PONIŻSZYCH LOKALIZACJACH:
 • Grabiszyńska 56, Stare Miasto, Wrocław

 

Zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 71 3468625. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Ważne!

Prosimy dodaj do swojego zgłoszenia na stanowisko pracy następujące oświadczenie:

Zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Detal Centrum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy (CV), dla potrzeb procesu rekrutacji.

ZNALAZŁEŚ OGŁOSZENIE ODPOWIEDNIE DLA CIEBIE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI UŻYWAJĄC NASZEGO FORMULARZA!  RODO

  INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

  Informacja dotyczące danych osobowych dla Kandydata do pracy 

  Informujemy, że Detal Centrum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierskiej 15, 51-657 Wrocław, KRS 0000351289, zwana dalej „administratorem danych” będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: 51-657 Wrocław, ul. Kazimierska 15.

  Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

  Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych przez kodeks pracy, realizacją usług informatyczno-serwisowych, oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

  Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.

  Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Ważne

  Prosimy, dodaj do swojego zgłoszenia na stanowisko pracy następujące oświadczenie:

  Zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Detal Centrum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy (CV), dla potrzeb procesu rekrutacji.

  PPK

  ZAPOZNAJ SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI

  Pracownicze Plany Kapitałowe PPK to dobrowolny długoterminowy system oszczędzania. Oszczędzanie w ramach PPK ma zapewnić pracownikom dodatkowe pieniądze po zakończeniu aktywności zawodowej.
  Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat zatrudnieni na umowę o pracę i umowę -zlecenie natomiast pracownicy od 55 do 70 lat muszą złożyć u pracodawcy wniosek o wpisanie do programu.

  Pieniędzmi na rachunku PPK będzie zarządzało Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, które ma olbrzymie doświadczenie.

  Pieniądze na Twoim rachunku PPK będą pochodzić z trzech źródeł:
  od Ciebie:
  wpłata podstawowa – 2% Twojego wynagrodzenia brutto
  wpłata dodatkowa dobrowolna – do 2 % od Twojego

  Pracodawcy:
  wpłata podstawowa -1,5 % Twojego wynagrodzenia brutto

  ze środków publicznych:
  jednorazowa wpłata powitalna – 250 zł
  dopłata roczna – 240 zł.

  Oszczędności możesz wypłacić po 60 roku życia – 25 % jednorazowo i 75 % w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat) .Jeśli wypłacisz od razu całość, będziesz musiał zapłacić 19 % podatku od zysków i oszczędności.
  Oszczędności gromadzone w PPK mogą dziedziczyć Twoi najbliżsi.
  Oszczędności możesz też wykorzystać przed 60 rokiem życia na:
  pokrycie kosztów leczenia w razie poważnej choroby Twojej ,Twojego małżonka lub dziecka (do 25 % zgromadzonych środków),
  sfinansowanie wkładu własnego przy kredycie na zakup mieszkania lub budowę domu (100 % oszczędności, ale taka możliwość dotyczy osób do 45 roku życia, a pieniądze musisz ponownie wpłacić na swój rachunek w PPK w ciągu 15 lat).

  Możesz również wystąpić o zwrot wszystkich oszczędności w dowolnym terminie, ale zostaną one pomniejszone o:
  dopłaty od państwa
  podatek od zysków z oszczędności.