Polityka prywatności i cookies

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – DLA INWESTORÓW:

Informujemy, że Detal Centrum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej „administratorem danych”, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem email: administratordanych@detalcentrum.pl lub pod adresem: 51-657 Wrocław, ul. Kazimierska 15.

Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. w celach związanych z realizacją i wykonaniem umowy zawartej z administratorem danych lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*;
2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*;
3. w celach kontaktowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*;
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

Pani/Pana dane będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym, tj. upoważnionym osobom, innym administratorom, podmiotom, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych np. w zakresie usługi ochrony osób i mienia oraz usług informatyczno-serwisowych, oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres wykonania umowy lub realizacji celów określonych powyżej, lecz nie krócej niż okres przewidziany w przepisach prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddawane profilowaniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Informacja dotyczące danych osobowych dla Kandydata do pracy 

Informujemy, że Detal Centrum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierskiej 15, 51-657 Wrocław, KRS 0000351289, zwana dalej „administratorem danych” będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: 51-657 Wrocław, ul. Kazimierska 15.

Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych przez kodeks pracy, realizacją usług informatyczno-serwisowych, oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH I KLIENTÓW:

Informujemy, że Detal Centrum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej „administratorem danych””, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem email: administratordanych@detalcentrum.pl lub pod adresem: 51-657 Wrocław, ul. Kazimierska 15.

Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celach związanych z realizacją i wykonaniem umowy zawartej z administratorem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*;
 2. w celach kontaktowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

Pani/Pana dane będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym, tj. innym administratorom, podmiotom, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych np. w zakresie usługi ochrony osób i mienia oraz usług informatyczno-serwisowych, oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres wykonania umowy lub realizacji celów określonych powyżej, lecz nie krócej niż okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu w celach statystycznych Google Analytics
  2. realizacji działania takich usług jak: mapy Google, zabezpieczenie formularzy Google reCapcha,
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies, wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: