O nas

HISTORIA SPÓŁKI I ZARZĄD

Początek historii Spółdzielczości „Społem” we Wrocławiu sięga lipca 1947 roku. Historia Spółdzielni Centrum rozpoczyna się natomiast od powołania z dniem 1.07.1976 r. Oddziału „Centrum” jako jednego z Oddziałów „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu.

Na dzień 31.12.1976 r. Oddział „Centrum” posiadał: 128 sklepów i 29 punktów drobnodetalicznych, 74 zakłady gastronomiczne i 15 sezonowych, 8 punktów usługowych, 2 punkty dostaw pieczywa, 20 punktów pieczenia drobiu, 2 ośrodki Praktycznej Pani, 4 punkty skupu opakowań szklanych. Działalność Oddziału prowadzona była na terenie 2 dzielnic Wrocławia a mianowicie Starego Miasta i dzielnicy Krzyki.

W Oddziale zatrudnionych było (na koniec 1976 r.) 2.591 pracowników, z tego w detalu zatrudnionych było 955 osób, w gastronomii 1.242, w administracji 342 oraz w usługach 52 osoby.

W 1988 r. dokonano podziału Spółdzielni Wojewódzkiej. Z wydzielonych części WSS we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Widok 10 utworzono 8 samodzielnych spółdzielni: „Społem” PSS Oleśnica, PSS Oława, PSS Trzebnica, PSS „Południe”, PSS „Północ”, PSS „Feniks”, Spółdzielcze Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie oraz PSS „Centrum”.

Z dotychczasowego Oddziału Centrum została utworzona samodzielna spółdzielnia „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Centrum” we Wrocławiu.

W dniu 24.05.1990 r. odbyło się I Nadzwyczajne Zgromadzenie Przedstawicieli, na którym, w związku z wnioskiem zakładów gastronomicznych dokonano podziału Spółdzielni.

DETAL CENTRUM SPÓŁKA Z O. O.

Dane rejestrowe:
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców
KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
pod numerem 0000351289
REGON 021212504, NIP 897 176 02 32
Kapitał zakładowy: 400 150 PLN
BDO 000128262

 O nas

W wyniku podziału większa część zakładów gastronomicznych wydzieliła się tworząc nowe spółdzielnie.

W 1997 r. miasto nawiedziła powódź, która spowodowała duże straty w placówkach Spółdzielni – 6 placówek zostało zalanych, w tym 3 duże obiekty. Wszystkie zalane obiekty Spółdzielnia wyremontowała i uruchomiła ze środków własnych.

W 2007 r. Spółdzielnia kontynuowała proces uwłaszczania, zapoczątkowany jeszcze we wczesnych latach 90-tych i nabyła od Gminy Wrocław dwa użytkowane przez siebie lokale handlowe (przy ul. Bałuckiego i Krasińskiego).

Od dnia 1.11.2010 r., w związku z gospodarczym przekształceniem Spółdzielni w Spółkę, działalność gospodarcza prowadzona jest w formule spółki z o.o. przez Detal Centrum sp. z o.o.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym przedmiotem działalności jest handel detaliczny w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych a także wynajem nieruchomości na własny rachunek. Aktualnie Spółka prowadzi działalność handlową w sześciu samoobsługowych sklepach spożywczych lokalizowanych na terenie Wrocławia. Średnia powierzchnia sali sprzedażowej wynosi 150 m2. Detal Centrum Sp. z o.o jest udziałowcem Dolnośląskiej Agencji Handlowej „Społem”- spółki powołanej do koordynacji i integracji części działań handlowych.

U NAS KUPISZ

icon-chleb icon-marchew icon-cola icon-platki

Zarząd spółki

PAWEŁ SOBAŃSKI

Prezes Zarządu

Detal Centrum w datach

Misja i wizja

Byliśmy, jesteśmy i będziemy godni zaufania.

Chcemy być…

…znaczącym operatorem sklepów osiedlowych we Wrocławiu.

...znaczącym operatorem sklepów osiedlowych we Wrocławiu.

…ważnym podmiotem na rynku nieruchomości komercyjnych we Wrocławiu.

...ważnym podmiotem na rynku nieruchomości komercyjnych we Wrocławiu.

…postrzegani jako firma wiarygodna, uczciwa i profesjonalna.

...postrzegani jako firma wiarygodna, uczciwa i profesjonalna.

Detal Centrum kieruje się następującymi wartościami:

ambicja, życzliwość, uczciwość, wiarygodność, solidność, rozwój, jakość, stabilność, profesjonalizm, odpowiedzialność

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

KLIENCIE / KLIENTKO NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI!

  • Kupuj tyle, ile potrzebujesz! Nie rób niepotrzebnych zapasów! Nasze sklepy są blisko Ciebie!
  • Pamiętaj: rób listę zakupów, nie idź głodny na zakupy, właściwie przechowuj żywność.
  • Detal Centrum sp. z o.o. informuje, że wysokość poniesionej opłaty, wynikającej z zapisów „Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności” za rok 2022 wyniosła 0 zł.
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Oświadczenie
Detal Centrum sp. z o.o. informuje, że wysokość poniesionej opłaty, wynikającej z zapisów
„Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności” za rok 2022 wyniosła 0 zł.